பதிவிறக்கம்
ArenaXcape
சமீபத்தியப் பதிப்பு 1.0
உங்கள் தேடலை இங்கேத் தட்டச்சவும்:
தேடு
உதாரணமாக ஸ்கைப், குரோம், யூடோரண்ட்

ArenaXcape புதிய பதிப்பு1.0

ArenaXcape
பதிவிறக்கம்
மதிப்பீடு செய்க

மென்பொருள் விமர்சனம்

ArenaXcape - மிகச் சிறந்த வரைகலையுடன் கூடிய பலவீரர் அரங்க விளையாட்டு.

தற்சமயம் எங்களிடம் ArenaXcape, பதிப்பு 1.0 மென்பொருளுக்கான விமர்சனம் இல்லை, நீங்கள் இதற்கு விமர்சனம் அளிக்க விரும்பினால், எங்களுக்கு அனுப்பவும், அதை நாங்கள் மகிழ்வுடம் பிரசுரம் செய்வோம்.

ArenaXcape is a multiplayer game based on squad-based shooter game mechanics. It is geared towards teens and older as it does depict numerous instances of game violence and blood.
ArenaXcape is designed for LAN gaming parties, letting you and your friends duke it out over a single network. Games can be played on the local LAN or with an online internet connection. It is a 4-player game, allowing you and 3 of your pals to fight to the finish. Everything from the sounds, to the graphics is in high definition, taking advantage of modern gaming graphic cards to render the best details on your monitor.
To play ArenaXcape, a PC running at least Windows Vista or later is required, particularly to take advantage of DirectX 10 and 11 optimizations. Also recommended is to a 2.6 GHz dual-core processor and at least a graphics card comparable to the GeForce 8800.
The objective of the game is to get 20 Frags in a three story level. The level design is detailed and is made for multiplayer matches in mind. It is littered with unique weapons, health items and obstacles that need to be overcome.
ArenaXcape is designed to be run on 1GB of RAM. For the best performance 2 GB of RAM comes highly recommended. For installation, 1 GB hard disk space is required.

பதிவிறக்கம்
மாற்று மென்பொருட்களின் ஒப்பீடு:


Arcade Sniper
Arcade Sniper
Westbang Xmas Special
Westbang Xmas Special
Grand Theft Auto (GTA) V Five
Grand Theft Auto (GTA) V Five
Flight for Fight
Flight for Fight
விளக்கம் பதிவிறக்கம் செய்க Arcade Sniper, பதிப்பு 1.0 திருப்பங்களுடன் கூடிய ஒரு வேடிக்கையான கிறிஸ்துமஸ் விளையாட்டு. ஒரு சவாலானக் கணினி விளையாட்டு. பதிவிறக்கம் செய்க Flight for Fight, பதிப்பு 1.19.186
மதிப்பீடு
பதிவிறக்கங்கள் 0 0 6 0
விலை $ 0 $ 0 $ 0 $ 19.99
கோப்பின் அளவு 23.73 MB 2.90 MB 150 KB 29.40 MB
Download
Download
Download
Download


ArenaXcape மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்த பயனாளிகள், இந்த மென்பொருள்களையும் பதிவிறக்கம் செய்தார்கள்

உங்களுக்கு ArenaXcape போன்ற மற்ற பயனாளிகள் விரும்பிய மென்பொருட்களை பரிந்துரைப்பதில் மகிழ்கிறோம். ArenaXcape மென்பொருளுக்கு ஒத்த மென்பொருட்கள்:

ஒரு சறுக்கு வளையத்தில் இருப்பதைப் போலவே கம்பளத்தின் மேலும் சறுக்குங்கள்.
Carpet Skates பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
புதையல் வேட்டையாடுங்கள். பூதங்கள் மற்றும் இதர வீரர்களுடன் மோதுங்கள்.
Algadon பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
மிகச்சிறந்த முனைய முதல் நபர் துப்பாக்கி சுடும் விளையாட்டு கணினிக்கு வருகிறது.
Halo Puzzle பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு
நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கேற்ப நெறிப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஒரு பழஞ்சிறப்பு மிக்க சதுரங்க விளையாட்டு.
Chess 2012 Free Edition பதிவிறக்கம்
பயனாளர் மதிப்பீடு

விளைபொருள் விவரங்கள்
மதிப்பீடு:6 (Users123)
தரவரிசை எண் அதிரடி விளையாட்டுக்கள்:163
இறுதியாக மதிப்பீடு செய்த தேதி:
உரிமம்:இலவசம்
கோப்பின் அளவு:146.69 MB
பதிப்பு:1.0
கடைசியாகப் புதுப்பிக்கப்பட்டது:16/7/2008
இயங்கு தளம்: சாளர இயங்குதளம் விஸ்டா
மொழிகள்: ஆங்கிலம்
படைப்பாளி:OTS Software
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (தமிழ்):0
பதிவிறக்க எண்ணிக்கை (உலகளவில்):4,380


படைப்பாளி தகவல்கள்

படைப்பாளி பெயர்: : OTS Software
OTS Software நிறுவனத்தின் மென்பொருள் எண்ணிக்கை : 16

பிரபல மென்பொருட்கள்:
1. Alien Exterminator
2. AlienXcape
3. Space Fighter X11
4. The Crypt
5. The Crypt - Full Version
16 அனைத்து மென்பொருட்களையும் காண்க